Колледж миссиясы: Білім деңгейі жоғары, ой-өрісі икемді, кәсіби шеберлігі бар, өзінің жеке стратегиясын құра алатын, бәсекеге қабілетті, ұлттық рухты бойына сіңірген мамандарды дайындау.

Білім алушылардың үлгерім мониторингі

Білім алушылардың үлгерім мониторингі

 

КРИТЕРИИЛЕР

Бағалау өлшемі

(базалық көрсеткіш=1)

Балы

Бағалау

 

 

ДЕСКРИПТОРЛАР (ДЕҢГЕЙЛЕР СИПАТТАМАСЫ)

1.Студенттердің аралық аттестация қорытындысы бойынша жетістіктерінің өсу динамикасы

2

4

8

ҮЛГІЛІ: Талдау уақыты кезеңінде студенттің барлық пәндер бойынша оқу нәтижелерінің оң динамикасы (95 %) .

2

3

6

ЖАҚСЫ: Талдау уақыты кезеңінде көпшілік студенттердің оқу нәтижелерінің оң динамикасы мен қалған студенттердің пәндер бойынша бірқалыпты жағдайы(51% және одан жоғары)

2

2

4

ЖАҚСАРТУДЫ ТАЛАП ЕТЕТІН: Талдау уақыты кезеңінде. студенттердің 50 және одан төмен пайызының пәндер бойынша оқу нәтижесінің оң динамикасы немесе динамиканың болмауы.

2

1

2

ТӨМЕН: Талдау уақыты кезеңінде студенттердің пәндер бойынша оқу нәтижелерінің теріс динамикасы.

2. Аралық және қорытынды аттестаттау мониторингі

1.5

4

6

ҮЛГІЛІ: Аралық аттестация қорытынды бойынша оқу үлгерімі 90% және одан жоғары. Білім сапасы 50 % және одан жоғары.

Аралық аттестация қорытынды бойынша оқу үлгерімі 100% және одан жоғары. Білім сапасы 60 % және одан жоғары.

Бітіруші топтардың контингентінің 90%-ды құрауы.

 

1.5

3

4,5

ЖАҚСЫ: Аралық аттестация қорытынды бойынша оқу үлгерімі 85% және одан жоғары.Білім сапасы 40 % және одан жоғары.

Аралық аттестация қорытынды бойынша оқу үлгерімі 95 % құрайды. Білім сапасы 50 % және одан жоғары.

Бітіруші топтардың контигентінің 85% төмен болмауы.

 

 

1.5

2

3

ЖАҚСАРТУДЫ ТАЛАП ЕТЕТІН: Аралық аттестация қорытынды бойынша оқу үлгерімі 80% және одан жоғары.Білім сапасы 30 % және одан жоғары.

Аралық аттестация қорытынды бойынша оқу үлгерімі 85% -ды құрайды. Білім сапасы 30 % және одан жоғары.

Бітіруші топтардың контигентінің 80%-дан төмен болмауы.

 

 

1.5

1

1,5

ТӨМЕН: Аралық аттестация қорытынды бойынша оқу үлгерімі 70% және одан жоғары.Білім сапасы 20 % және одан жоғары.

 

Аралық аттестация қорытынды бойынша оқу үлгерімі 80% -ды құрайды. Білім сапасы 20 % және одан жоғары.

Бітіруші топтардың контигентінің 50%-дан төмен болмауы.

 

3.Сырттай бақылау қорытындысы (СБҚ)

1.5

4

6

ҮЛГІЛІ: Бірінші рет тапсыру кезінде СБҚ нәтижесі 100% болуы.

1.5

3

4,5

ЖАҚСЫ: Қайта тапсыру кезінде СБҚ нәтижесі 100% болуы.

1.5

2

3

ЖАҚСАРТУДЫ ТАЛАП ЕТЕТІН: Қайта тапсыру кезінде СБҚ нәтижесі 80% болуы.

1.5

1

1,5

ТӨМЕН: Қайта тапсыру кезінде СБҚ нәтижесі 50% болуы.

4Инспекциялық комиссияларының бағалау қорытындылары

2

4

8

ОБРАЗЦОВЫЙ: Бітіруші топтардың білімді бақылау нәтижесінде оң бағаланған студенттер үлесі, 90% жоғары, барлық пәндер бойынша білім сапасы – 50 %-дан жоғары

2

3

6

ЖАҚСЫ: Бітіруші топтардың білімді бақылау нәтижесінде оң бағаланған студенттер үлесі 75%- 89%, барлық пәндер бойынша білім сапасы – 30%-дан 50 % дейін.

2

2

4

ЖАҚСАРТУДЫ ТАЛАП ЕТЕТІН : Бітіруші топтардың білімді бақылау нәтижесінде оң бағаланған студенттер үлесі 50%- 74%, барлық пәндер бойынша білім сапасы – 30%-дан кем болмауы.

 

2

1

2

ТӨМЕН: Бітіруші топтардың білімді бақылау нәтижесінде оң бағаланған студенттер үлесі 50%- дан төмен, барлық пәндер бойынша білім сапасы – 20%-дан төмен.

 

5. Студенттердің интеллектуалдық, шығармашылық байқаулар мен спорттық жарыстардағы қорытындысы

1.5

4

6

ҮЛГІЛІ:Талдау уақыты кезеңінде студенттер республикалық, халықаралық интеллектуалдық сайыстары мен спорттық жарыстардың қатысушылары, жеңімпаздары, жүлдегерлері болып табылады. Студенттердің 20 % -ы ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады және жыл сайын ғылыми-зерттеу конференцияларында өздерінің жұмыстарын көрсетеді.

 

1.5

3

4,5

ЖАҚСЫ: Студенттер облыстық, аудандық, қалалық интеллектуалдық байқаулар мен спорттық сайыстардың жүлдегерлері мен жеңімпаздары болып табылады. Студенттердің 20 % -ы ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады және жыл сайын ғылыми-зерттеу конференцияларында өздерінің жұмыстарын көрсетеді.

 

1.5

2

3

ЖАҚСАРТУДЫ ТАЛАП ЕТЕТІН: Студенттер аудандық, қалалық интеллектуалдық байқаулар мен спорттық сайыстардың қатысушылары болып табылады.

1.5

1

1,5

ТӨМЕН : Студенттер оқу орнының ішіндегі интеллектуалдық байқаулар мен спорттық сайыстардың қатысушылары болып табылады.

6.Оқушылардың тәрбиелік деңгейі

1.5

4

6

ҮЛГІЛІ: Студенттердің мінез-құлық мәдениетінің жоғары көрсеткіші. Оқу орнында құқықбұзушылықтың болмауы. Студенттердің сабаққа қатысы 90%. –дан жоғары. Студенттердің қызығушылығына сәйкес үйірмелердің жұмыс істеуі.

1.5

3

4,5

ЖАҚСЫ: Студенттердің мінез-құлық мәдениетінің жоғары көрсеткіші. Оқу орнында құқықбұзушылық көрсеткіш %-ның төмендігі. Студенттердің сабаққа қатысы 80%. –дан жоғары. Студенттердің қызығушылығына сәйкес үйірмелердің жұмыс істеуі.

1.5

2

3

ЖАҚСАРТУДЫ ТАЛАП ЕТЕТІН: Студенттердің көпшілігінде мінез-құлық мәдениетінің жоғары көрсеткіші. Оқу орнында құқықбұзушылықтың болуы. Студенттердің сабаққа қатысы 70% –дан жоғары. туденттердің қызығушылығына сәйкес үйірмелердің жұмыс істеуі.

1.5

1

1,5

ТӨМЕН: Студенттердің тәрбиесінің көрсеткішінің төмендігі. Тәртіп бұзушылықтың жиілігі, сабақ қатысының төмендігі.

Жалпы баға (егер барлық критерийлер бойынша ұпай сандары қойылған болса, ең жоғарысы 40 болады). Пайызбен бағалау (әрбір критерийден жинақталған бағалардың нақты бағасын ең жоғары мүмкіндігі бар бағаға бөлеу және оны 100% -ке көбейту (Х/40* 100). 4 ұпай саны (үлгілі) 87-100%; 3 ұпай саны (жақсы) 62-86%; 2 ұпай саны (жақсартуды талап етеді) 37-61%; 1 ұпай саны (төмен) 0-36%.