Колледж миссиясы: Жоғары кәсіптік білім беруді ұйымдастыра отырып, жұмыс берушінің, колледждің және білім алушылардың мүдделеріне сәйкес, кәсіби құзыретті, білікті маман даярлау.

Қашықтан оқыту

EDUS жүйесі

EDUS білім беру платформасы
Электронды колледж
*  Кәсіптік оқу орындарына арналған электрондық білім жүйесі.
Колледжде білім беру жүйесін электронды жүргізуді қалыптастырады. Платформа жүйесіне қосылған оқу орындарының оқу процесстерімен қоса бірыңғай деректерді қалыптастыру арқылы интеграцияланған дерекқорға қол жеткізу мүмкіндігі

*Студенттердің қашықтан білім алу және игеру мүмкіндігі.
Бұл платформа студенттерге білім беруді қашықтықтан оқыту элементтерін пайдалана отырып оқу материалдары мен тапсырмаларды қалыптастыру және бағалау мүмкіндіктерін айқындайды.
* Материалдық және қаржылық шығындарды үнемдеу мүмкіндігі. 
Білім беру ұйымдарында күнделікті жұмысты 50% дейін жеңідетуге ықпал ете алады, өз кезегінде материалдық, қаржылық және басқа да шығындар үнемделеді.
*Ата-аналардың бала үлгерімін онлайн қадағалау. 
Ата-аналар білім беру ұйымының жұмыстары туралы ақпаратты онлайн біліп, бала үлгерімін толықтай бақылауға қабілетті. 
* Бірыңғай және үзіліссіз метрикалық картаны қалыптастыру. 
Электронды түрде оқытушылар мен студенттердің бірыңғай биографиялық және метрикалық ақпараттарының дерекқорын қалыптастыру арқылы ортақ форматтағы профильдік картасы қалыптасады

"EDUS Электронды колледж" жүйесінде студенттердің қашықтан білім алуына арналған нұсқаулық